ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються особливості патріотичного виховання студентів у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки. Охарактеризовано мету патріотичного виховання (виховання національних почуттів молоді, відчуття власної гідності та гордості за країну і народ, утвердження національних ідеалів та самовідданості молоді, забезпечення національної безпеки, охорону гідності та інтересів країни та нації. зміцнення національної згуртованості, сприяння національній модернізації тощо). Розкрито зміст патріотичного виховання студентів у КНР (національна та історична освіта, національна освіта в галузі традиційної культури, вивчення регіональних і національних особливостей країни). The work presents the peculiarities of patriotic education of students in higher educational institutions in the People’s Republic of China. The purpose of patriotic education is characterized. It is formation of national feelings of youth, a sense of self-worth and pride for the country and people, formation of national ideals and self-sacrifice of youth, ensuring national security, protection of dignity and interests of the country and the nation, strengthening the national cohesion, promotion of national modernization, etc. The content of students’ patriotic education in the People’s Republic of China is revealed. It includes national and historical education, national education in the area of traditional culture, study of regional and national features of the country).
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, нація, студенти, заклад вищої освіти, Китайська Народна Республіка, patriotic education, nation, students, higher educational institution, the People’s Republic of China
Цитування
Лей Кунь. Патріотичне виховання студентів у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки / Лей Кунь // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 336–339.