ЛІНГОПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ТА РИТОРИЧНИХ ЗАСОБІВ В ОПОВІДАННЯХ В. БОРХЕРТА

dc.contributor.authorМірошник, Д. В.
dc.date.accessioned2023-02-16T13:49:20Z
dc.date.available2023-02-16T13:49:20Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractДипломну роботу присвячено дослідженню лінгвопрагматичних функцій стилістичних фігур і риторичних засобів в оповіданнях В. Борхерта. Досліджено стильові домінанти художнього світу В. Борхерта, стилістичні ефекти фонетичних засобів, лексичні та синтаксичні засоби творення стилістичних фігур. Проаналізований у роботі матеріал може бути використаний на практичних заняттях з німецької мови, у теоретичних і практичних курсах з літературознавства, перекладознавства, стилістики. The thesis is devoted to the study of the linguistic and pragmatic functions of stylistic figures and rhetorical devices in the stories of V. Borchert. The stylistic dominants of the artistic world of V. Borchert, the stylistic effects of phonetic means, lexical and syntactic means of creating stylistic figures have been studied. The material analyzed in the work can be used in practical classes on the German language, in theoretical and practical courses in literary studies, translation studies, and stylistics.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМірошник Д. В. Лінгвопрагматичні функції стилістичних фігур і риторичних засобів в оповіданнях В. Борхерта: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / Д. В. Мірошник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. нім. і ром. філології. – Харків, 2022. – 88 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10021
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожнє мовленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectстилістичні ефектиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинтаксичні засобиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстильові домінантиuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвістикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectБорхерт В.uk_UA.UTF-8
dc.subjectimageryuk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic speechuk_UA.UTF-8
dc.subjectstylistic effectsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsyntactic devicesuk_UA.UTF-8
dc.subjectstylistic dominantsuk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguisticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectontologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectBorchert V.uk_UA.UTF-8
dc.titleЛІНГОПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ТА РИТОРИЧНИХ ЗАСОБІВ В ОПОВІДАННЯХ В. БОРХЕРТАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLINGOPRAGMATISCHE FUNKTIONEN DER STILFIGUREN UND DER RHETORIK IN V. BORKHERTS GESCHICHTENuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLINGOPRAGMATIC FUNCTIONS OF STYLE FIGURES AND RHETORIC IN V. BORKHERT'S STORIESuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції