ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розглянуто компетентнісний підхід у навчанні. Описано перспективу використання форм позаурочної роботи у формуванні математичної компетентності в умовах продуктивного навчання. The theses consider the competence approach in teaching. Described is the prospect of using forms of extracurricular work in the formation of mathematical competence in the conditions of productive learning.
Опис
Ключові слова
математична компетентність, здобувачі середнього рівня освіти, позаурочна робота, продуктивне навчання, mathematical competence, secondary school students, extracurricular activities, productive learning
Цитування
Калашнікова Л. М. Формування математичної компетентності здобувачів середнього рівня освіти в умовах продуктивного навчання / Л. М. Калашнікова, К. С. Сусліченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 288–292.