До питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах україни XIX століття

dc.contributor.authorПетренко, Т. В.
dc.date.accessioned2022-01-19T11:10:18Z
dc.date.available2022-01-19T11:10:18Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractРозглядається питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах України XIX століття. Встановлено, що відповідно до циркулярів міністерства Російської імперії, яке опікувалося освітою, існували різні типи навчальних закладів. Освіта в них базувалася на принципах формальної освіти, тренування пам’яті за рахунок математичних наук та вивчення класичних мов. Основними іноземними мовами, що вивчалися, були стародавні (латинська та грецька) та «нові» (німецька, французька). З’ясовано, що розвиток методики викладання іноземних мов складався з чотирьох етапів, кожен із яких мав свої певні особливості. У статті схарактеризовано мету та завдання вивчення іноземних мов на кожному із цих етапів. Рассматривается вопрос изучения иностранных языков в учебных заведениях XIX века. Установлено, что согласно циркулярам министерства Российской империи, которое занималось образованием, существовали разные типы учебных заведений. Образование в них базировалось на принципах формального образования, тренировке памяти за счет математических наук и изучении классических языков. Основными иностранными языками, которые изучались, были древние (латинский и греческий) и «новые» (немецкий, французский). Выяснено, что развитие методики преподавания иностранных языков состояло из четырех этапов, каждый из которых имел свои определенные особенности. В статье охарактеризованы цели и задачи изучения иностранных языков на каждом из этих этапов. The issue of studying foreign languages ​​in educational institutions of Ukraine of the XIX century is considered. It is established that according to the circulars of the Ministry of Education of the Russian Empire, there were different types of educational institutions. Their education was based on the principles of formal education, memory training through mathematical sciences and the study of classical languages. The main foreign languages ​​studied were ancient (Latin and Greek) and "new" (German, French). It was found that the development of methods of teaching foreign languages ​​consisted of four stages, each of which had its own characteristics. The article describes the purpose and objectives of learning foreign languages ​​at each of these stages.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПетренко Т. В. До питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах україни XIX століття / Т. В. Петренко // Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України ; [редкол.: Н. І. Білик (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 2021. – № 4 (199). – С. 53–57.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2522-9729 (online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6797
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherПолтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В.Остроградського; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітня система Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчальні заклади України ХІХ ст.uk_UA.UTF-8
dc.subjectмови стародавні класичніuk_UA.UTF-8
dc.subjectнові мовиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвивчення іноземних мовuk_UA.UTF-8
dc.subjectметоди вивчення іноземних мовuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательная система Украины ХІХ ст.uk_UA.UTF-8
dc.subjectучебные заведения Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectязыки древние классическиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectновые языкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectизучение иностранных языковuk_UA.UTF-8
dc.subjectметоды изучения иностранных языковuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational system of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutions of Ukraine XIX centuryuk_UA.UTF-8
dc.subjectancient classical languagesuk_UA.UTF-8
dc.subjectnew languagesuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudy of foreign languagesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmethods study of foreign languagesuk_UA.UTF-8
dc.titleДо питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах україни XIX століттяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК вопросу изучения иностранных языков в учебных заведениях XIX векаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOn the issue of studying foreign languages in educational institutions of Ukraine of the XIX centuryuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Петренко Т. .pdf
Розмір:
240.89 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: