Лексичні засоби вербалізації концепту мудрість 智慧 zhìhuì в китайськомовному релігійному християнському дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовані лексичні засоби вербалізації концепту мудрість 智慧 zhìhuì в китайськомовному релігійному християнському дискурсі. Обоснованы лексические средства вербализации концепта мудрость 智慧 zhìhuì в на китайском религиозном христианском дискурсе. The lexical means of verbalizing the concept of 智慧 zhìhuì wisdom in Chinese religious Christian discourse are grounded.
Опис
Ключові слова
східні мови, концепт "мудрість", християнський дискурс, аспірантські роботи, восточные языки, концепт "мудрость", христианский дискурс, аспирантские работы, eastern languages, wisdom concept, christian discourse, graduate work
Цитування
Кім О. В. Лексичні засоби вербалізації концепту мудрість 智慧 zhìhuì в китайськомовному релігійному християнському дискурсі / О. В. Кім // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 63–65.