ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто педагогічний супровід дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями в умовах воєнного стану в закладах дошкільної освіти, який повинен відбуватися в умовах чіткого дотримання педагогами вимог офіційних нормативних документів. В умовах воєнного стану дошкільнята є однією з незахищених верств суспільства. Стрес, небезпека, утрата близьких негативно впливають на адаптацію вихованців закладів дошкільної освіти до навчання, тим більше на дітей з інтелектуальними порушеннями. The publication deals with the pedagogical support of preschool children with intellectual disabilities under martial law in preschool education institutions, which should be carried out in strict compliance with the requirements of official regulatory documents. Under martial law, preschoolers are one of the most vulnerable groups in society. Stress, danger, loss of loved ones have a negative impact on adaptation of preschool children to learning, especially children with intellectual disabilities.
Опис
Ключові слова
педагогічний супровід, інтелектуальні порушення, діти дошкільного віку, воєнний стан, заклади дошкільної освіти, pedagogical support, intellectual disabilities, preschool children, martial law, preschool education institutions
Цитування
Купіна І. О. Педагогічний супровід дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями в умовах воєнного стану / І. О. Купіна, В. В. Гордієнко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 125–128.