Особливості адаптації першокласників до навчання у школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості адаптації першокласників до навчання у школі. Визначено ознаки успішної адаптації. Зазначено, що створення сприятливих умов для адаптації дитини до систематичного навчання забезпечить її подальший розвиток, успішне навчання та зростання. The publication examines the peculiarities of adaptation of first-graders to studying at school. Signs of successful adaptation have been identified. It is noted that creating favorable conditions for a child's adaptation to systematic learning will ensure his further development, successful learning and growth.
Опис
Ключові слова
адаптація першокласників, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, adaptation of first-graders, educational process, students of primary school age, master's theses
Цитування
Левацька А. Особливості адаптації першокласників до навчання у школі / А. Левацька // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 17.