ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Розкрито сутність і особливості професійної компетентності соціального педагога. Раскрыта сущность и особенности профессиональной компетентности социального педагога.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, професійна компетентність, знання, уміння, майбутні соціальні педагоги, социальная педагогика, профессиональная компетентность, знания, умения, будущие социальные педагоги, social pedagogy, professional competence, knowledge, skills, future social educators
Цитування
Польшина Ю. Ю. Професійна компетентність соціального педагога / Ю. Ю. Польшина // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 87–88.