ЦИФРОВІ ЗАСТОСУНКИ PADLET ТА CANVA В ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ЗВПО ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на необхідності оволодіння цифровими навичками учасниками освітнього процесу в умовах цифрових трансформаційних змін. Схарактеризовано можливості цифрових застосунків Padlet та Canva в організації групової роботи та досвід їхнього використання під час вивчення педагогічних дисциплін в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. The article focuses on the need for participants in the educational process to master digital skills in the context of digital transformational changes. The possibilities of digital applications Padlet and Canva in organizing group work and the experience of their use in teaching pedagogical disciplines at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University are characterized.
Опис
Ключові слова
здобувачі вищої освіти, цифрові застосунки, групова робота, higher education students, digital applications, group work
Цитування
Судаков О. Цифрові застосунки padlet та canva в організації групової роботи здобувачів ЗВПО під час вивчення педагогічних дисциплін / О. Судаков, Т. Собченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 478–483.