Виплата заробітної плати працівникам освіти на тимчасово окупованих територіях України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дослідженні розглянуто питання про оплату праці освітян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. В умовах не простого життя в умовах окупації, освітяни перебувають у двох умовних таборах. В залежності від перебування в тій чи іншій ситуації, питання, щодо виплати заробітної плати працівникам освіти в окупованих територіях, буде вирішуватися нарахуванням грошей або затримкою з невідомим терміном. The study examines the issue of remuneration for educators who are in the temporarily occupied territories of Ukraine. With life under occupation not easy, educators are in two conditional camps. Depending on one or the other, the issue of the payment of salaries to educators in the occupied territories will be resolved by accrual of money or delay with an unknown deadline.
Опис
Ключові слова
оплата праці, працівники освіти, окуповані території, простій, студентські роботи, pay, education workers, occupied territories, simple, student works
Цитування
Касалап Д. А. Виплата заробітної плати працівникам освіти на тимчасово окупованих територіях України / Д. А. Касалап // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 141–144.