УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК АСПЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ КОМПАНІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Андреев К. В.
Анотація
У статті розглядаються основні компоненти та методи управління інтелектуальним капіталом. Розкрито сутність інтелектуального потенціалу. Проаналізовано його складові компоненти. Розглянуто аспекти підвищення фективності менеджменту в сучасних компаніях. В статье рассматриваются основные компоненты и методы управления интеллектуальным капиталом. Раскрыта сущность интеллектуального потенциала. Проанализированы его компоненты. Рассмотрены аспекты повышения эффективности менеджмента в современных компаниях. In the article basic components and methods of management an intellectual capital is examined. The specific of management potential of intellectual capital buildings enterprises and methods of his increase and accumulation is certain. .
Опис
Ключові слова
інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, людський капітал, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, управління потенціалом інтелектуального капіталу, менеджмент знань, интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, правление потенциалом интеллектуального капитала, менеджмент знаний, intellectual potential, intellectual capital, management potential of intellectual capital, knowledge management
Цитування
Поплавський М. В. Управління інтелектуальним потенціалом як аспект підвищення ефективності менеджменту в сучасних компаніях / М. В. Поплавський // Економіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 16. – С. 66–71.