Актуальність вивчення лексики мобільних застосунків у китайській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянута популярність, яку набувають мобільні застосунки: соціальні мережі, ресторани, магазини, застосунки для вивчення мов, тайм-менеджмент – будь яка більш менш велика компанія створює свій власний застосунок. Із розвитком мобільних застосунків а також зростанням їх кількості в мовах світу з’являються нові слова та вирази, при цьому в кожній мові є свої особливості. В статье рассмотрена популярность, которую приобретают мобильные приложения: социальные сети, рестораны, магазины, приложения для изучения языков, тайм-менеджмент – любая более или менее крупная компания создает свои собственные приложения. С развитием мобильных приложений а также ростом их количества в языках мира появляются новые слова и выражения, при этом в каждом языке есть свои особенности. The article considers that mobile applications are becoming increasingly popular: social networks, restaurants, shops, language learning applications, time management – any more or less large company creates its own application. With the development of mobile applications and the growth of their number in the languages of the world, new words and expressions appear, and each language has its own characteristics.
Опис
Ключові слова
китайська мова, лексика, мобільні застосунки, Інтернет, смартфон, студентські роботи, китайский язык, лексика, мобильные приложения, Интернет, смартфон, студенческие работы, сhinese, lexis, mobile applications, Internet, smartphone, student work
Цитування
Кім О. В. Актуальність вивчення лексики мобільних застосунків у китайській мові / О. В. Кім // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 26–27.