До проблеми формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах. В умовах інформаційного етапу розвитку суспільства саме формування навичок безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах повинно стати провідним напрямом соціально-педагогічної діяльності, зокрема в закладах загальної середньої освіти. В статье раскрыто формирование безопасного поведения подростков в социальных сетях. В условиях информационного этапа развития общества именно формирование навыков безопасного поведения подростков в социальных сетях должно стать ведущим направлением социально-педагогической деятельности, в частности в учреждениях общего среднего образования. The article reveals the formation of safe behaviour of adolescents in social networks. In the conditions of information stage of society development it is the formation of safe behaviour skills of teenagers in social networks that should become the leading direction of social and pedagogical activity, in particular in the institutions of general secondary education.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціальні мережі, безпечна поведінка підлітків, інформаційні потреби, спілкування, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, социальные сети, безопасное поведение подростков, информационные потребности, общение, студенческие работы, socio-pedagogical activities, social networks, safe behavior of adolescents, information needs, communication, student work
Цитування
Новицька А. До проблеми формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах у закладах загальної середньої освіти / А. Новицька // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 57–59.