Вплив української народної пісні на становлення та розвиток Харківської національної вокально-педагогічної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
В статті розглянуто творчий доробок видатних діячів Харківської вокально-педагогічної школи. Витоками Харківської вокально-педагогічної школи були українська народна пісня та церковний хоровий спів. Глибоке проникнення в сутність народної пісні, використання її традиційних рис і мелодики піднесли творчість діячів Харківської національної вокально-педагогічної школи на високий світовий рівень. В статье рассмотрено творческое наследие выдающихся деятелей Харьковской вокально-педагогической школы. Истоками Харьковской вокально-педагогической школы были украинская народная песня и церковное хоровое пение. Глубокое проникновение в сущность народной песни, использование ее традиционных черт и мелодики преподнесли творчество деятелей Харьковской национальной вокально-педагогической школы на высокий мировой уровень. The article examines the creative legacy of prominent figures of the Kharkov Vocal Teaching School. The origins of the Kharkiv Vocal and Pedagogical School were Ukrainian folk songs and church songs choral singing. Deep penetration into the essence of folk song, the use of its traditional features and melodies raised the work of the Kharkiv National Vocal and Pedagogical School to a high world level.
Опис
Ключові слова
українська народна пісня, вокально-педагогічна школа, музика, музичний фольклор, украинская народная песня, вокально-педагогическая школа, музыка, музыкальный фольклор, Ukrainian folk song, vocal and pedagogical school, music, musical folklore
Цитування
Слєпцова О. Вплив української народної пісні на становлення та розвиток Харківської національної вокально-педагогічної школи / О. Слєпцова // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 337–341.