ВИВЧЕННЯ РЯДУ ГОЛУБОПОДІБНІ (COLUMBIFORMES) НА УРОКАХ ЕКОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вивчення ряду Голубоподібні (Columbiformes) на уроках екології. Зазначено, що вивчення особливостей ряду Голубоподібні може стати важливим елементом на уроках екології та допомогти учням краще зрозуміти взаємозв'язок між різними організмами в екосистемі, сприяти розвитку екологічного мислення, розвивати навички спостереження, аналітичного та критичного мислення та виховувати екологічно свідомих громадян. The publication examines the study of the Columbiformes in ecology classes. It is noted that the study of the characteristics of the Pigeonidae family can become an important element in ecology lessons and help students better understand the relationship between different organisms in the ecosystem, promote the development of ecological thinking, develop skills of observation, analytical and critical thinking, and educate environmentally conscious citizens.
Опис
Ключові слова
голубоподібні, викладання екології, освітній процес, Columbiformes, teaching ecology, educational process
Цитування
Крат Є. С. Вивчення ряду Голубоподібні (Columbiformes) на уроках екології / Є. С. Крат // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 353–354.