СУЧАСНІ ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначено важливість веб-сайту як складовою роботи будь-якої організації в цифровому світі. Розглянуто основні сучасні правила, які слід враховувати та дотримуватись при створенні веб-сайтів. Розкрито сутність поняття «веб-сайт». The importance of the website as a component of the work of any organization in the digital world is determined. The main modern rules that should be taken into account and followed when creating websites are considered. The essence of the concept of «website» is revealed.
Опис
Ключові слова
веб-дизайн, веб-сайт, веб-сторінка, інформаційно-цифрові технології, web design, website, web page, information and digital technologies
Цитування
Поліщук Л. А. Сучасні правила створення веб-сайтів / Л. А. Поліщук // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 224–227.