Навчальна доцільність лепбука як кінцевого продукту проєктивної діяльності у вивченні мовних явищ

dc.contributor.authorГусенко, К.
dc.date.accessioned2023-07-28T10:37:23Z
dc.date.available2023-07-28T10:37:23Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ публікації окреслено навчальну доцільність лепбука як кінцевого продукту учнівського проєкту з мови, прокоментовано його функційність як дидактичного інструменту в засвоєнні лінгвістичної теорії й формуванні практичних умінь та навичок школярів. Лепбук (інтерактивна тека, книжка-вкладанка) створюють з метою розвитку креативного, аналітичного мислення учнів у процесі систематизації лінгвістичних знань. Зазначено, що лепбук, сприяє розвитку ключових компетентностей учнів: здатність планувати майбутню діяльність, раціонально розподіляти час й обов’язки; уміння працювати в колективі; знаходити необхідну інформацію, відбирати головне й відкидати другорядне; узагальнювати й систематизувати надбані знання; аргументовано відстоювати свою позицію. The publication outlines the educational expediency of the lapbook as of the final product of the student project on language, to comment on its functionality as a didactic tool in the assimilation of linguistic theory and the formation of practical abilities and skills of schoolchildren. Lapbook (interactive folder, notebook) is created for the purpose of developing students' creative, analytical thinking in the process of systematizing linguistic knowledge. It is noted that the lapbook contributes to the development of students' key competencies: the ability to plan the future activity, to rationally distribute time and duties; ability to work in a team; find the necessary information, select the main one and discard the secondary one; generalize and systematize acquired knowledge; argumentatively defend your position.
dc.identifier.citationГусенко К. Навчальна доцільність лепбука як кінцевого продукту проєктивної діяльності у вивченні мовних явищ / К. Гусенко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 23–26.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12042
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectукраїнська мова
dc.subjectвивчення української мови
dc.subjectлепбук
dc.subjectлінгвістика
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectUkrainian language
dc.subjectstudy of the Ukrainian language
dc.subjectlapbook
dc.subjectlinguistics
dc.subjecteducational process
dc.titleНавчальна доцільність лепбука як кінцевого продукту проєктивної діяльності у вивченні мовних явищ
dc.title.alternativeEducational expediency of the laptop as a final product of the projective activities in the study of linguistic phenomena
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гусенко К. Навчальна доцільність лепбука.pdf
Розмір:
1.52 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: