ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗВПО УКРАЇНИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено різні підходи до визначення поняття «інновації», окреслено передумови їх упровадження; визначено, що інноваційні зміни в освітній процес впроваджуються через зміст навчання, дидактичні інструменти, особливості управління закладом освіти; обґрунтовано необхідність оволодіння здобувачами ЗВПО інфомедійною грамотності та «SoftSkills». The article highlights different approaches to the definition of the concept of "innovation". The prerequisites for implementation of innovations are outlined. It is determined that innovative changes in the educational process are introduced through the content of education, didactic tools, features of the management of an educational institution. Students’ need to master infomedia literacy and "soft skills" is substantiated.
Опис
Ключові слова
інновації, цифровізіція, інфомедійна грамотность, soft skill, магістерські роботи, innovations, digitalisation, infomediate literacy, master's works
Цитування
Князєв А. Інноваційні зміни організації освітнього процесу в ЗВПО України в цифрову епоху / А. Князєв, С. Боровський // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 189–193.