ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто інформаційні технології як засіб корекції мовлення у дітей молодшого шкільного віку з дизартрією. Застосування комп’ютерних програм дозволяє враховувати особливості перебігу деяких психічних процесів. Подання інформації за допомогою комп’ютера та аудіовізуальних засобів має ряд незаперечних переваг перед традиційним навчанням, серед яких можна вказати забезпеченість наочності навчання. The publication deals with information technologies as a means of speech correction in primary school children with dysarthria. The use of computer programmes allows to take into account the peculiarities of the course of some mental processes. Presenting information using a computer and audiovisual means has a number of undeniable advantages over traditional teaching, among which is the provision of visualisation of learning.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, дизартрія, корекція мовлення, діти молодшого шкільного віку, information technology, dysarthria, speech correction, primary school children
Цитування
Прогляда Д. А. Інформаційні технології як засіб корекції мовлення у дітей молодшого шкільного віку з дизартрією / Д. А. Прогляда // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 516–517.