Закономірності формування трудового потенціалу територій у фазах відтворення та бюджетного процесу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Метою дослідження обрано обґрунтування факторів впливу на відтворення трудового потенціалу, зокрема зміни соціальних індикаторів, спираючись на статистичні показники дослідження його стану та прогнозів. На основі використання статистичних методів потенційної демографії визначено втрати і резерви трудового потенціалу з 1989 року в Україні на прикладі Харківської області, а також надано прогнозну оцінку за трьома варіантами прогнозу на 2025 рік на основі показників тривалості трудового життя. Дослідження може стати теоретичною базою здійснення практичних рішень щодо вдосконалення трудового потенціалу та нарощування його ефективності на всіх рівнях – від окремого працівника до сукупного працівника країни. The purpose of the study was to substantiate the factors influencing the reproduction of the labor potential, in particular, changes in social indicators, based on the statistical indicators of the study of its condition and forecasts. Based on the use of statistical methods of potential demography, the losses and reserves of labor potential since 1989 in Ukraine have been determined using the example of the Kharkiv region, and a predictive assessment has been provided for three variants of the forecast for 2025 based on indicators of the length of working life. The research can become a theoretical basis for the implementation of practical decisions regarding the improvement of the labor potential and increasing its efficiency at all levels - from an individual worker to the collective worker of the country.
Опис
Ключові слова
соціально-економічний розвиток, трудовий потенціал, відтворювальний цикл трудового потенціалу, тривалість трудового життя, socio-economic development, labor potential,, reproductive cycle of labor potential, length of working life
Цитування
Соляр В. В. Закономірності формування трудового потенціалу територій у фазах відтворення та бюджетного процесу / В. В. Соляр, Л. П. Радченко // Actual issues of the development of science and ensuring the quality of education : Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference, Florence, March 28 – 31, 2023. – Florence : International Science Group, 2023. – Р. 75–84.