СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННІ «ГОРДОН»

dc.contributor.authorКузьменко, А. В.
dc.date.accessioned2023-08-02T09:15:01Z
dc.date.available2023-08-02T09:15:01Z
dc.date.issued2023-04-27
dc.description.abstractУ публікації досліджено визначення семантичних особливостей експресивної лексики у виданні «Гордон». Експресивна лексика може позначати певні емоції, поняття, у значенні яких є емоційно-оцінний компонент, що може бути позитивно або негативно конотованим. Експресивна лексика служить для інтенсивного вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних оцінок, здатна викликати уявлення й асоціації. Зазначено, що семантичний потенціал експресивної лексики видання «Гордон» полягає у відображенні негативного, іронічного ставлення до дійсності, надання негативного, вульгаризованого відтінку, у наданні висловлюванням негативної конотації, нівеляції і суттєвому применшенні змісту висловлюваного, підкресленні жалюгідності зображуваного, вираженні зневажливого ставлення до певних подій чи людей. The article investigates the definition of semantic features of expressive vocabulary in the of expressive vocabulary in the publication "Gordon". Expressive vocabulary can denote certain emotions, concepts, the meaning of which has an emotional and evaluative component that can be positively or negatively connoted. Expressive vocabulary is used for intense expression of feelings, emotions, positive or negative evaluations, it is capable of evoking images and associations. It is noted that the semantic potential of the expressive vocabulary of the Gordon publication is to reflect a negative, ironic attitude to reality, to give a negative, vulgarised connotation, to give statements a negative connotation, to level and significantly diminish the content of what is said, to emphasise the pitifulness of what is depicted, to express a dismissive attitude towards certain events or people.
dc.identifier.citationКузьменко А. В. Семантичний потенціал експресивної лексики в інтернет-виданні «Гордон» / А. В. Кузьменко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 66–68.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12079
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсемантика
dc.subjectекспресивна лексика
dc.subjectконотація
dc.subjectінтернет-видання
dc.subjectsemantics
dc.subjectexpressive vocabulary
dc.subjectconnotation
dc.subjectonline media
dc.titleСЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННІ «ГОРДОН»
dc.title.alternativeSEMANTIC POTENTIAL OF EXPRESSIVE VOCABULARY IN THE THE ONLINE EDITION "GORDON"
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кузьменко А. Семантичний потенціал експресивної лексики в інтернет-виданні.pdf
Розмір:
13.37 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис: