СТОРІТЕЛЛІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається роль сторітеллінгу у формуванні професійних компетентностей здобувачів вищої педагогічної освіти; досліджується, як використання сторітеллінгу в навчальному процесі сприяє розвитку ключових навичок та якостей майбутніх викладачів, а також упровадження сторітеллінгу в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти. The article examines the role of storytelling in shaping the professional competencies of higher education pedagogy students. It explores how the use of storytelling in the educational process contributes to the development of key skills and qualities of educators, as well as the implementation of storytelling in pedagogical practice with the aim of enhancing the quality of education.
Опис
Ключові слова
сторітеллінг, професійні компетентності, педагогічна освіта, навчальний процес, інновації, storytelling, professional competencies, pedagogical education, educational process, innovations
Цитування
Гужва Є. Сторітеллінг як засіб формування професійних компетентностей здобувачів вищої педагогічної освіти / Є. Гужва // Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2024. – С. 21–26.