Посібник з граматики німецької мови (другої іноземної) для самостійної роботи аспірантів

dc.contributor.authorСкачкова, В. В.
dc.contributor.authorКутова, Н. Ю.
dc.date.accessioned2020-03-11T15:11:10Z
dc.date.available2020-03-11T15:11:10Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractПосібник має на меті допомогти у вивченні практичного курсу німецької мови як другої іноземної, отриманні чітких уявленнь про систему сучасної німецької мови і функціонування кожного із компонентів цієї системи у мовленні. Підсумком успішного засвоєння практичного курсу німецької мови мають стати наукові знання аспірантів про лексичні, фонетичні і граматичні мовні засоби і їх функціонування у всіх видах мовленнєвої діяльності; типові мовленнєві форми тексту в монологічному мовленні (опис, повідомлення, розповідь, роздуми) і функціональні різновиди у діалогічному мовленні (діалог-розпитування, діалог – обмін думками, діалог-обговорення тощо); формули мовленнєвого етикету і норми вербальної і невербальної поведінки у різних сферах і ситуаціях спілкування; особливості побудови і організації усіх типів і форматів письмових текстів, передбачених програмою. Пособие имеет целью помочь в изучении практического курса немецкого языка как второго иностранного, получении четкого представления о системе современного немецкого языка и функционирования каждого из компонентов этой системы в речи. Итогом успешного усвоения практического курса немецкого языка должны стать научные знания аспирантов о лексических, фонетических и грамматических языковых средствах и их функционировании во всех видах речевой деятельности; типичные речевые формы текста в монологической речи (описание, сообщение, рассказ, размышления) и функциональные разновидности в диалогической речи (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, диалог-обсуждение и т.д.); формулы речевого этикета и нормы вербального и невербального поведения в различных сферах и ситуациях общения; особенности построения и организации всех типов и форматов письменных текстов, предусмотренных программой.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСкачкова В. В. Посібник з граматики німецької мови (другої іноземної) для самостійної роботи аспірантів / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – 172 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3191
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнімецька моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectграматика німецької мовиuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі наукового ступеня доктора філософіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостійна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнемецкий языкuk_UA.UTF-8
dc.subjectграмматика немецкого языкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискатели ученой степени доктора философииuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостоятельная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectGermanuk_UA.UTF-8
dc.subjectGerman grammaruk_UA.UTF-8
dc.subjectapplicants for a Ph.D.uk_UA.UTF-8
dc.subjectindependent workuk_UA.UTF-8
dc.titleПосібник з граматики німецької мови (другої іноземної) для самостійної роботи аспірантівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПособие по грамматике немецкого языка (второго иностранного) для самостоятельной работы аспирантовuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeGuide to the grammar of the German language (second foreign language) for independent work of graduate studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeTextbookuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Посібник для аспірантів (нім. друга іноземна) Скачкова, Кутова.pdf
Розмір:
17.25 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис: