Взаємодія школи та сім'ї в умовах інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто взаємодію школи та сім'ї в умовах інклюзивної освіти. Зазначено, що під час організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами важливим є врахування думки та потреб сім'ї такої дитини щодо її освіти. Сім’я, в свою чергу, допомагає школі у забезпеченні успішної інклюзії дитини в навчальний процес через створення позитивної атмосфери вдома, підтримує дитину та сприяє її розвитку. The publication examines the interaction between school and family in the context of inclusive education. It is noted that during the organization of the educational process for children with special educational needs, it is important to take into account the opinion and needs of the family of such a child regarding his education. The family, in turn, helps the school in ensuring the successful inclusion of the child in the educational process by creating a positive atmosphere at home, supports the child and promotes its development.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, магістерські роботи, pedagogy of partnership, inclusive education, children with special educational needs, master's theses
Цитування
Барабаш А. Взаємодія школи та сім'ї в умовах інклюзивної освіти / А. Барабаш // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 57.