РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ЧИСЛО: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах висвітлено окремі аспекти розвитку дефініції «число» в його історичній ретроспективі; з’ясовано питання ґенези досліджуваного феномену. The theses highlight some aspects of the development of the definition of «number» in its historical retrospective; the question of the genesis of the studied phenomenon is clarified.
Опис
Ключові слова
число, величина, розширення числової множини, number, magnitude, extension of a numerical set
Цитування
Дейніченко Т. І. Розвиток уявлень про число: історичний аспект / Т. І. Дейніченко, Т. А. Мамедова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 122–124.