ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ МЕМЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ

dc.contributor.authorБєлова, М.
dc.contributor.authorЛобзова, С.
dc.date.accessioned2023-09-04T11:14:33Z
dc.date.available2023-09-04T11:14:33Z
dc.date.issued2023-04-20
dc.description.abstractУ публікації досліджено вербальні та графічні засоби створення англомовних мемів, їхню знакову специфіку, можливості їхньої інтерпретації, основаної на активізації інтермедіальних зв’язків. Матеріалом для аналізу слугували англомовні креолізовані меми (такі, що складаються з вербального та пікторального елементів) про Меланію Трамп, відібрані методом суцільної вибірки з глобальної мережі Інтернет. Методологічним підґрунтям роботи є ключові положення мультимодальних досліджень у лінгвістиці, що закладають фундамент розуміння комунікації як процесу передачі смислів, які транслюються через низку модусів як часткових носіїв глобального значення повідомлення. Зазначено, що інтермедіальність реалізується як спосіб організації метатексту за рахунок цитації елементів прототексту різного знакового характеру і виконує в метатексті низку важливих функцій. The publication examines the verbal and graphic means of creating English-language memes, their symbolic specificity, the possibilities of their interpretation based on the activation of intermedial connections. The material for analysis was English-language creolized memes (those consisting of verbal and pictorial elements) about Melania Trump, selected by the continuous sampling method from the global Internet. The methodological basis of the work is the key provisions of multimodal research in linguistics, which lay the foundation for the understanding of communication as a process of conveying meanings, which are broadcast through a number of modes as partial carriers of global meaning message. It is noted that intermediality is realized as a way of organizing the metatext due to the citation of elements of the prototext of various symbolic nature and performs a number of important functions in the metatext.
dc.identifier.citationБєлова М. Інтермедіальність меметичного простору / М. Бєлова, С. Лобзова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 11–14.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12356
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectІнтернет-меми
dc.subjectангломовні меми
dc.subjectінтеріконічність
dc.subjectінтераудіальність
dc.subjectінтермедіальність
dc.subjectметатекст
dc.subjectInternet memes
dc.subjectEnglish-language memes
dc.subjectintericonicity
dc.subjectinteraudiality
dc.subjectintermediality
dc.subjectmetatext
dc.titleІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ МЕМЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ
dc.title.alternativeINTERMEDIALITY OF MEMETIC SPACE
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бєлова М., Лобзова С. Інтермедіальність меметичного простору.pdf
Розмір:
2.82 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: