Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ Видавництво «Ранок»
Анотація
Підручник має п’ять розділів, кожний із яких складається з параграфів, деякі параграфи – з пунктів. Параграфи і пункти, як правило, містять структурні блоки: довідкові таблиці, пояснення й обговорення, приклади розв’язування завдань, запитання, вправи, відповіді. Інтернет-підтримка підручника дозволить здійснити онлайн-тестування за кожною темою, детальніше ознайомитися з навчальним матеріалом, дізнатися про досягнення видатних вчених України та світу, дослідити розвиток алгебри як науки. The textbook has five sections, each of which consists of paragraphs, some paragraphs – from points. Paragraphs and items usually contain structural blocks: reference tables, explanations and discussions, examples of solving problems, questions, exercises, answers. Internet support for the textbook will allow you to implement online testing on each topic, to get acquainted with the educational material in more detail, to learn about the achievements of prominent scientists of Ukraine and the world, to explore the development of algebra as a science.
Опис
Ключові слова
алгебра, початки аналізу, профільний рівень, шкільний курс, математичний аналіз, підручники, розв’язування завдань, онлайн-тестування, algebra, The beginnings of analysis, Profile level, School course, Mathematical analysis, textbook, Solving problems, Online testing
Цитування
Нелін Є. П. Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 10-го кл. закл. серед. освіти / Є. П. Нелін. – Харків : Ранок, 2018. – 272 с. : іл.