ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено проблему комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку із заїканням. Зазначено, що проблема комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку із заїканням знаходиться у прямій залежності із наявністю первинного мовленнєвого порушення та вторинного нашарування, яке ще донедавна вважалося не притаманним для дітей дошкільного віку. Проте, сьогодні вже у даному віці відмічається логопедами-практиками поява страху комунікації (логофобія), поява окремих вставних слів («мовленнєвий мусор») та інше, що ускладнює комунікативну компетентність дітей старшого дошкільного віку та потребує проведення корекційної роботи. The publication examines the problem of communicative competence of older preschool children with stuttering. It is noted that the problem of communicative competence of older preschool children with stuttering is directly related to the presence of a primary speech disorder and secondary layering, which until recently was considered not inherent to preschool children. However, today speech therapists-practitioners note the appearance of fear of communication (logophobia), the appearance of certain interjections ("speech garbage") and other things that complicate communication of older preschool children and needs corrective work.
Опис
Ключові слова
заїкання, мовленнєві порушення, корекційна робота, комунікація, логопедія, діти старшого дошкільного віку, магістерські роботи, stuttering, speech disorders, correctional work, communication, speech therapy, older preschool children, master's theses
Цитування
Зінчук Д. М. Теоретичне обґрунтування проблеми комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку із заїканням / Д. М. Зінчук // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 71–75.