Професія «дизайнер одягу» в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена розкриттю та розумінню роботи дизайнером одягу в Україні. Для виконання роботи використовувались сучасні реалії працевлаштування. Дана наукова стаття дозволяє зрозуміти всі нюанси професії «дизайнер одягу». Работа посвящена раскрытию и пониманию работы дизайнера одежды в Украине. Для выполнения работы использовались современные реалии трудоустройства. Данная научная статья позволяет понять все нюансы профессии «дизайнер одежды».The work is devoted to the disclosure and understanding of the work of a fashion designer in Ukraine. Modern employment realities were used to perform the work. This scientific article allows you to understand all the nuances of the profession of "clothing designer".
Опис
Ключові слова
працевлаштування, дизайн, одяг, сучасність, затребуваність, студентські роботи, трудоустройство, одежда, современность, востребованность, студенческие работы, employment, design, clothes, modernity, demand, student work
Цитування
Сенютич А. С. Професія «дизайнер одягу» в Україні / А. С. Сенютич // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 136–140.