Методичні рекомендації до практичних робіт з геології : «Кристалографія. Мінералогія. Петрографія»

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до практичних робіт з геології призначено для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. В рекомендаціях визначені поняття кристалографії, мінерології,петрографії, визначення і вивчення гірськіх порід,наданий необхідний теоретичний матеріал для самостійного вивчення розділу, перелічено основний термінологічний апарат, який необхідно засвоїти під час вивчення курсу, наведений зміст та хід виконання практичних робіт.Методические рекомендации к практическим работам по геологии предназначено для студентов, обучающихся на историческом факультете в группах географической специализации. В рекомендациях определены понятия кристаллографии, минерологии, петрографии, определение и изучение горных пород, предоставлен необходимый теоретический материал для самостоятельного изучения раздела, перечислены основной терминологический аппарат, который необходимо усвоить при изучении курса, приведен содержание и ход выполнения практических работ.Metodicheskiye rekomendatsii k prakticheskim rabotam po geologii prednaznacheno dlya studentov, obuchayushchikhsya na istoricheskom fakul'tete v gruppakh geograficheskoy spetsializatsii. V rekomendatsiyakh opredeleny ponyatiya kristallografii, Minerologi, petrografii, opredeleniye i izucheniye gornykh porod, predostavlen neobkhodimyy teoreticheskiy material dlya samostoyatel'nogo izucheniya razdela, perechisleny osnovnoy terminologicheskiy apparat, kotoryy neobkhodimo usvoit' pri izuchenii kursa, priveden soderzhaniye i khod vypolneniya prakticheskikh rabot.
Опис
Ключові слова
кристалографія, мінерологія, петрографія, гірські породи, кристаллография, минералогия, петрография, горные породы, crystallography, minerology, petrography, rocks
Цитування
Білокопитова В. С. Методичні рекомендації до практичних робіт з геології : «Кристаллографія. Мінералогія. Петрографія» : для студ. географ. спец. / В. С. Білокопитова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 42 с.