ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкриваються мета, форми та види підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Визначено суб’єктів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Розкрито особливості документу про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. В статье раскрываются цель, формы и виды повышения квалификации научно-педагогических работников. Определены субъекты повышения квалификации научно-педагогических работников. Раскрыты особенности документа о повышении квалификации научно-педагогических работников. The article reveals the purpose, forms and types of professional development of scientific and pedagogical staff. The subjects of professional development of scientific and pedagogical staff have been identified. The peculiarities of the document on professional development of scientific and pedagogical staff have been revealed.
Опис
Ключові слова
правове регулювання, підвищення кваліфікації, науково-педагогічні працівники, форми підвищення кваліфікації, правовое регулирование, повышение квалификации, научно-педагогические работники, формы повышения квалификации, legal regulation, professional development, scientific and pedagogical staff, forms of professional development
Цитування
Поляков А. О. Правове регулювання підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / А. О. Поляков // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С.141-143.