ОЩАДЛИВІСТЬ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розглянуті основні складові ощадливості, функції заощаджень та їх роль у повсякденному житті економічних суб’єктів — домогосподарств, зв’язок заощаджень з інвестуванням та роль інвестування у формуванні державної фінансової системи. Наведено приклад ефективного управління особистим бюджетом. Виявлено основні тенденції розвитку ощадливості в Україні. The article considers the main components of frugality, the functions of savings and their role in the daily life of economic entities — households, savings and investment connection and role of investing in the formation of state financial system. An example of effective personal budget management is given. The main tendencies of frugality development in Ukraine are revealed.
Опис
Ключові слова
ощадливість, заощадження, інвестування, бюджет, Frugality, Savings, Investment, Budget
Цитування
Власенко Я. В. Ощадливість у структурі фінансової та економічної грамотності особистості / Я. В. Власенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 442–444.