УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 1920–1939 рр.

dc.contributor.authorКропівцов, В. Ю.
dc.date.accessioned2024-02-24T11:10:09Z
dc.date.available2024-02-24T11:10:09Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі досліджується причини актуалізації українського питання в радянсько-польських відносинах у міжвоєнний період. У роботі з’ясовується місце та роль України у політиці Радянської Росії і Польщі періоду польсько-радянської війни та укладення Ризького мирного договору та на етапі реалізації його умов. Значну увагу приділено з’ясуванню ролі українського питання в радянсько-польських відносинах під час укладання договору про ненапад і вступу СРСР до Ліги Націй та причини його актуалізації на етапі радянсько-німецького зближення та підписання пакту Молотова-Ріббентропа. The work examines the reasons for the actualization of the Ukrainian issue in Soviet-Polish relations in the interwar period. The work clarifies the place and role of Ukraine in the politics of Soviet Russia and Poland during the Polish-Soviet War and the conclusion of the Riga Peace Treaty and at the stage of the implementation of its conditions. Considerable attention is paid to clarifying the role of the Ukrainian issue in Soviet-Polish relations during the conclusion of the non-aggression pact and the USSR's entry into the League of Nations and the reasons for its actualization at the stage of Soviet-German rapprochement and the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact.
dc.identifier.citationКропівцов В. Ю. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920–1939 рр. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. Ю. Кропівцов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 79 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14090
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвійна
dc.subjectмирний договір
dc.subjectміжнародні відносини
dc.subjectнаціональна меншина
dc.subjectукраїнське питання
dc.subjectукраїнські етнічні землі
dc.subjectwar
dc.subjectpeace treaty
dc.subjectinternational relations
dc.subjectnational minority
dc.subjectUkrainian issue
dc.subjectUkrainian ethnic lands
dc.titleУКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 1920–1939 рр.
dc.title.alternativeThe Ukrainian question in Soviet-Polish relations 1920–1939
dc.typeOther
Файли
Колекції