РАННЄ СТАТЕВЕ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуті важливі питання охорони репродуктивного здоров’я на початку статевого життя. Наведені останні дослідження в даній області, які продемонстрували негативні наслідки цього. Практикуючі лікарі, акушери і гінекологи краще за всіх знають наслідки ранніх сексуальних відносин: незаплановані вагітності, зростаючі захворювання на СНІД і вірусний гепатит, захворювання на рак шийки матки. Окрім того, рання вагітність - це сильний стрес, який у подальшому позначиться і на психологічному стані, і на сексуальних відносинах. Отже, чим пізніше дівчина вступає в статевий зв’язок, тим безпечніше для її здоров’я. У підлітковому віці молодь не здатна подбати про свою безпеку та безпеку свого статевого партнера. Тільки доросла, фізіологічно й соціально дозріла людина може створювати родину, народжувати й виховувати своїх дітей. В статье рассмотрены важные вопросы охраны репродуктивного здоровья в начале половой жизни. Приведены последние исследования в данной области, которые продемонстрировали негативные последствия этого. Практикующие врачи, акушеры и гинекологи лучше всех знают последствия ранних сексуальных отношений: незапланированные беременности, растущие заболевания на СПИД и вирусный гепатит, заболевания раком шейки матки. Кроме того, ранняя беременность - это сильный стресс, который в дальнейшем скажется и на психологическом состоянии, и на сексуальных отношениях. Следовательно, чем позже девушка вступает в половую связь, тем безопаснее для ее здоровья. В подростковом возрасте молодежь не способна позаботиться о своей безопасности и безопасности своего полового партнера. Только взрослый, физиологически и социально созревший человек может создавать семью, рожать и воспитывать своих детей.
Опис
Ключові слова
раннє статеве життя, рання вагітність, репродуктивне здоров'я, охорона здоров'я, студентська робота, ранняя половая жизнь, ранняя беременность, репродуктивное здоровье, охрана здоровья, студенческая работа, early sexual activity, teenage pregnancy, reproductive health, health protection, student work
Цитування
Гулій А. В. Раннє статеве життя та його вплив на репродуктивне здоров'я / А. В. Гулій // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 96–98.