ПОВЕРХНЕВІ ТА ПІДЗЕМНІ ВОДИ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет водного господарства та природокористування
Анотація
У статті досліджено поверхневі та підземні води Криворізької ландшафтно-технічної системи. Більше ніж 150 років на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області триває безперервний розвиток техногенезу, який призвів до формування Криворізької ландшафтно-технічної системи (КЛТС). Інтенсивність гірничодобувної промисловості на території КЛТС зумовило виникнення гірничопромислових ландшафтів, а саме найбільш поширені – кар’єри та відвали, які безпосередньо впливають на природні умови даного регіону. Зазначено, що КЛТС стрімко змінює свою ландшафтну структуру, для господарського призначення виникає велика кількість водосховищ, гірничодобувна промисловість призводить до виникненню «блакитних озер», які у майбутньому будуть слугувати як господарські так і рекреаційні об’єкти. The article examines the surface and underground waters of the Kryvyi Rih landscape-technical system. For more than 150 years in the territory of the city of Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, the continuous development of technogenesis has been going on, which led to the formation of the Kryvyi Rih Landscape and Technical System (KLTS). The intensity of the mining industry on the territory of the KLTS led to the emergence of mining landscapes, namely, the most common - quarries and dumps, which directly affect the natural conditions of this region. It is noted that the KLTS is rapidly changing its landscape structure, a large number of water reservoirs are created for economic purposes, the mining industry leads to the emergence of "blue lakes", which in the future will serve as both economic and recreational facilities.
Опис
Ключові слова
гірничопромислові ландшафти, ландшафтно-технічна система, кар’єри, відвали, поверхневі води, підземні води, Криворіжжя, mining landscapes, landscape-technical system, quarries, dumps, surface water, underground water, Kryvorizhye
Цитування
Коптєва Т. С. Поверхневі та підземні води Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки [Електронне видання] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молод. науковців, аспірантів і здобувачів вищ. освіти, Рівне, 11–12 трав. 2022 р. – Рівне, 2022. – С. 338–341.