Охорона права на материнство та батьківство як фактор подолання демографічної кризи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Автор статті розкриває способи державної охорони материнства та батьківства: створення державою людині умов для материнства та батьківства; забезпечення охорони прав матері і батька; діяльність держави в напрямі заохочення і підтримки материнства та батьківства. The author of the article reveals the methods of state protection of motherhood and fatherhood: creation by the state of conditions for motherhood and fatherhood; ensuring protection of mother's and father's rights; state activity in the direction of encouraging and supporting motherhood and fatherhood.
Опис
Ключові слова
демографічна криза, охорона сім'ї, охорона дитинства, материнство, батьківство, аспірантські роботи, demographic crisis, family protection, childhood protection, motherhood, parenthood, postgraduate works
Цитування
Герасименко Г. О. Охорона права на материнство та батьківство як фактор подолання демографічної кризи / Г. О. Герасименко // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 102–103.