РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ВІКОМ 12–14 РОКІВ В КІННОМУ СПОРТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кінний спорт відноситься до складно координаційним видів спорту. Завдяки ранньої спеціалізації та скорочення термінів належних тренувань до кіннотників пред’являються високі вимоги в плані координаційних здібностей. Тому для тренерів стоїть велика задача, як найкраще та швидше навчити юних спортсменів керувати своїми рухами. Для успішної підготовки спортсменів потрібні якісно організовані тренування, із застосуванням нових підходів і методів. Одним з таких підходів є розробка комплексу вправ з розвитку спеціальних координаційних здібностей спортсменів-кіннотників на всіх етапах багаторічної підготовки. Виявлено позитивний вплив застосування програми з м’ячами для фітнесу у тренувальному процесі юних кіннотників. Equestrian sport is one of the complex coordination sports. Due to the early specialization and shortening of proper training periods, cinematographers are subject to high demands in terms of coordination abilities. Therefore, it is a big task for coaches how best and fastest to teach young athletes to manage their movements. Successful training of athletes requires well-organized training, using new approaches and methods. One of these approaches is the development of a complex of exercises for the development of special coordination abilities of equestrian athletes at all stages of long-term training. The positive influence of the application of the fitness pain program in the training process of young filmmakers has been revealed.
Опис
Ключові слова
кінний спорт, вершник, фізична підготовка, підготовленість, координація, equestrian sport, rider, physical training, preparedness, coordination
Цитування
Василинець О. В. Розвиток координаційних здібностей дітей віком 12–14 років в кінному спорті : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / О. В. Василинець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 71 с. : табл., іл.
Колекції