ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

dc.contributor.authorПоляков, А. О.
dc.date.accessioned2023-05-18T10:56:13Z
dc.date.available2023-05-18T10:56:13Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractАвтор здійснює порівняльно-правовий аналіз регулювання системи вищої освіти в Україні та в Республіці Болгарія. Автор зазначає, що правове регулювання вищої освіти у Республіці Болгарія базується на двох спеціальних законах: «Про вищу освіту» та «Про розвиток академічного складу». Зміст цих нормативно-правових актів спрямований на наближення стандартів якості навчання в болгарській вищій школі до європейських. В Україні система вищої освіти врегульована законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, що дублюють один одного у фундаментальних аспектах. Автор констатує, що в Україні відсутній нормативно-правовий акт, яким були би визначені чіткі та сучасні вимоги щодо заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників. Нині вимоги щодо заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників зафіксовані в Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, що мають обмежену сфері дії. З огляду на досвід Республіки Болгарія автором пропонується прийняти Закон України “Про розвиток академічного складу”, в якому необхідно визначити такі вимоги для науково-педагогічних та наукових працівників, що мають перевіряти відповідність претендентів на ці посади сучасному академічному середовищу й стимулюватимуть їхній подальший розвиток. Автор зазначає, що схожим у розвитку правового регулювання вищої освіти є врегулювання на підзаконному рівні процедур діяльності таких спеціалізованих інституцій із контролю й моніторингу якості вищої освіти, як Національне агентство з оцінки та акредитації (Болгарія) та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (Україна). The author carries out a comparative legal analysis of the regulation of the higher education system in Ukraine and Bulgaria. The author points out that the legal regulation of higher education in the Republic of Bulgaria is based on two special laws: “On higher education” and “On the development of academic staff”. It is noted that the content of these regulations is aimed at bringing the quality standards of education in Bulgarian higher education to European. In Ukraine, the system of higher education is regulated by the laws of Ukraine “On Education” and “On Higher Education”, which duplicate each other in fundamental aspects. The author states that in Ukraine there is no legal act that would define clear and modern requirements for the replacement of positions of scientific, pedagogical and research workers. Currently, the requirements for the replacement of positions of scientific, pedagogical and research workers are fixed in the Licensing Conditions for Educational Activities, which have a limited scope. Taking into account the experience of the Republic of Bulgaria, the author proposes to adopt the Law of Ukraine “On Academic Development”, which should define such requirements for research, teaching and research staff that should verify compliance of applicants for these positions with modern academic environment and stimulate their further development. The author notes that similar in the development of legal regulation of higher education is the regulation at the secondary level of procedures of specialized institutions for quality control and monitoring of higher education: National Agency for Evaluation and Accreditation (Bulgaria) and National Agency for Quality Assurance in Higher Education (Ukraine).
dc.identifier.citationПоляков А. О. Порівняльно-правовий аспект регулювання вищої освіти в Україні та Республіці Болгарія / А. О. Поляков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 27–32.
dc.identifier.issn2312-1661 (Print)
dc.identifier.issn2312-8984 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11262
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвища освіта
dc.subjectнауково-педагогічні працівники
dc.subjectакредитація
dc.subjectакадемічне середовище
dc.subjectправове регулювання
dc.subjecthigher education
dc.subjectscientific and pedagogical workers
dc.subjectaccreditation
dc.subjectacademic environment
dc.subjectlegal regulation
dc.titleПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ
dc.title.alternativeCOMPARATIVE AND LEGAL ASPECT OF REGULATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND THE REPUBLIC OF BULGARIA
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_pravo_2022_35_6.pdf
Розмір:
815.24 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: