Формування математичної компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування математичної компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами. Формування математичної компетентності в учнів початкової школи з ООП, вироблення в них елементарних математичних уявлень, понять, властивостей є надзвичайно важливим для їх подальшого навчання, подальшої соціалізації. Визначено, що в більшості випадків для успішного засвоєння математичних знань, умінь та навичок варто використовувати дидактичні ігри, роздатковий матеріал, наочні та технічні засоби навчання. The publication examines the formation of mathematical competence of younger schoolchildren with special educational needs. The formation of mathematical competence in elementary school students with OOP, their development of elementary mathematical ideas, concepts, properties is extremely important for their further education, further socialization. It was determined that in most cases, for the successful assimilation of mathematical knowledge, abilities and skills, it is worth using didactic games, handouts, visual and technical teaching aids.
Опис
Ключові слова
початкова школа, інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, математика, магістерські роботи, Elementary School, inclusive education, children from special educational needs, math, master's work
Цитування
Степанюк Н. Формування математичної компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами / Н. Степанюк // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 67.