System of continuous training of elementary school teachers to work with the gifted students: experimental research

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Анотація
The study investigates the preparation of elementary school teachers for working with gifted students, and the process of its formation in the system of continuous pedagogical education. The methodological, theoretical and methodological principles of the study are presented. The study theoretically substantiated the main principles of the elementary school teachers’ preparation to work with gifted students. Core components are demonstrated to be motivational, cognitive, activity, reflexive and personal. The author’s scientific-methodical system of forming readiness elementary school teachers to work with gifted students in the conditions of continuous pedagogical education are presented The stages of its realization are determined and the effectiveness of implementation of the said system is experimentally proved. The criteria, indicators and levels of preparedness of elementary school teachers to work with gifted students are clarified. Досліджено підготовку вчителя початкових класів до роботи з обдарованими учнями, процес її формування в системі неперервної педагогічної освіти. Викладено методологічні, теоретичні та методологічні основи дослідження. У дослідженні теоретично обґрунтовано основні принципи підготовки вчителя початкових класів до роботи з обдарованими учнями. Показано, що основними компонентами є мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний та особистісний. Представлено авторську науково-методичну систему формування готовності вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями в умовах безперервної педагогічної освіти. Визначено етапи її реалізації та експериментально доведено ефективність впровадження зазначеної системи. З’ясовано критерії, показники та рівні підготовленості вчителя початкових класів до роботи з обдарованими учнями.
Опис
Ключові слова
continuous pedagogical education, elementary school, formation, giftedness, readiness, scientific-methodical system, teacher, безперервна педагогічна освіта, початкова школа, формування, обдарованість, готовність, науково-методична система, учитель
Цитування
Gavrysh I. System of continuous training of elementary school teachers to work with the gifted students: experimental research / I. Gavrysh, V. Ushmarova, O. Kholtobina // Education: Modern Discourses. – 2021. – Vol. 4. – Pр. 76–89.