ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorГончаренко, М. В.
dc.date.accessioned2023-10-23T09:52:10Z
dc.date.available2023-10-23T09:52:10Z
dc.date.issued2023-09-27
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано актуальність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, який присвятив своє життя освіті і розвитку дітей. Він був вчителем, директором школи, до якого ставилися з повагою та любов’ю. Педагог відомий своїм глибоким підходом до виховання дітей. Його увага була сконцентрована на гармонійному розвитку особистості, вихованні моральних цінностей, індивідуальному підході до кожної дитини, і розвитку дитячого творчого потенціалу. Зазначено, що його ідеї актуальні навіть зараз, в часи дистанційного та змішаного навчання. В. О. Сухомлинський стверджував, що педагог має досконало знати внутрішній світ свого учня, його переживання, його мотивацію. Батьки мають брати значну участь в процесі виховання дітей, адже дитячий егоїзм, жорстокість, хамство та інші негативні якості породжуються вадами сімейного виховання. The publication analyzes the relevance of the pedagogical ideas of V. O. Sukhomlynskyi, who devoted his life to the education and development of children. He was a teacher, a school principal, who was treated with respect and love. The teacher is known for his deep approach to raising children. His attention was focused on the harmonious development of the personality, the education of moral values, an individual approach to each child, and the development children's creative potential. It is noted that his ideas are relevant even now, in the times of distance and mixed education. V. O. Sukhomlynskyi claimed that a teacher should know the inner world of his student perfectly, his experiences, his motivation. Parents should take a significant part in the process of raising children, because children's selfishness, cruelty, rudeness and other negative qualities are caused by defects in family upbringing.
dc.identifier.citationГончаренко М. В. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського та їх актуальність для сучасної освіти / М. В. Гончаренко // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 176–178.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12798
dc.language.isouk
dc.publisherЦентральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпедагогічна спадщина
dc.subjectСухомлинський В. О.
dc.subjectаспірантські роботи
dc.subjecteducational process
dc.subjectpedagogical heritage
dc.subjectV. O. Sukhomlynskyi
dc.subjectpostgraduate works
dc.titleПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
dc.title.alternativePEDAGOGICAL IDEAS OF V. O. SUKHOMLYNSKY AND THEIRS RELEVANCE FOR MODERN EDUCATION
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гончаренко М. В. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського та їх актуальність для сучасної освіти.pdf
Розмір:
5.17 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: