Гендерні особливості тілесного локусу контролю в юнацькому віці

dc.contributor.authorЛєсніченко, Н. П.
dc.date.accessioned2022-12-29T15:51:32Z
dc.date.available2022-12-29T15:51:32Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ роботі представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми тілесного локусу контролю особистості юнацького віку, визначено та описано її гендерні особливості, психологічну типологію та регулятивні чинники розвитку. Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що створений комплекс діагностики тілесного Я може бути використаний психологами в психодіагностичній роботі та консультуванні з питань підтримки та збереження психологічного та соматичного здоров’я. Розроблена програма психологічного супроводу розвитку тілесної інтернальності може бути використана в процесі формування тілесного Я юнаків та дівчат. Результати дослідження можуть бути використані в ході професійної підготовки та підвищення професійного рівня практичних психологів при викладанні навчальних курсів «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного тренінгу», «Основи психосоматики». The study presents an analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to studying the problem of the bodily monitoring of the personality of the youth age, identified and described its gender features, psychological typology and regulatory factors of development. The practical significance of the dissertation is that the created complex of diagnostics of bodily Self can be used psychologists in psycho-diagnostic work and counseling on issues of support and preservation of psychological and somatic health. The developed program of psychological support for the development of bodily internality can be used in the process of forming a bodily youth and girls. Research results can be used during the professional training and increase of professional level of practical psychologists in teaching the training courses "Age Psychology", "Pedagogical Psychology", "Psychodiagnostics", "Fundamentals of Psychological Training", "Fundamentals of Psychosomatics".uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛєсніченко Н. П. Гендерні особливості тілесного локусу контролю в юнацькому віці : дис. ... д-ра філософії : 053 – психологія / Н. П. Лєсніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 212 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9506
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтілесністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтілесне Яuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихосоматична компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectвербалізація тілесного Яuk_UA.UTF-8
dc.subjectтілесний локус контролюuk_UA.UTF-8
dc.subjectставлення до тіла і здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична активністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectспортuk_UA.UTF-8
dc.subjectхарчова поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсексуальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтютюнова залежністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгендерна ідентичністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстатеворольовий симптомокомплексuk_UA.UTF-8
dc.subjectсаморегуляціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectжиттєстійкістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectоптимізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectкопінг-стратегіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихоемоційні стани в умовах пандемії COVID 19uk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвивальна програмаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтипологічні профіліuk_UA.UTF-8
dc.subjectюнацький вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегулятивні предикториuk_UA.UTF-8
dc.subjectbodily sphereuk_UA.UTF-8
dc.subjectBodily Selfuk_UA.UTF-8
dc.subjectPsychosomatic competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectverbalization of Bodily Selfuk_UA.UTF-8
dc.subjectBodily Locus of Controluk_UA.UTF-8
dc.subjectattitude to Body and Healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectPhysical Activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectSportsuk_UA.UTF-8
dc.subjectFood Behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectSexualityuk_UA.UTF-8
dc.subjectTobacco Dependenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectGender Identityuk_UA.UTF-8
dc.subjectSex-and-role Symptom Complexuk_UA.UTF-8
dc.subjectSelf-Regulationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthardinessuk_UA.UTF-8
dc.subjectoptimismuk_UA.UTF-8
dc.subjectcoping-strategyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsycho-emotional states in the conditions of Pandemic COVID 19uk_UA.UTF-8
dc.subjectdeveloping programuk_UA.UTF-8
dc.subjecttypological profilesuk_UA.UTF-8
dc.subjectyouth ageuk_UA.UTF-8
dc.subjectregulatory predictorsuk_UA.UTF-8
dc.titleГендерні особливості тілесного локусу контролю в юнацькому віціuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeGender peculiarities of bodily locus of control in youthuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
dis_Lesnichenko_053.pdf
Розмір:
3.69 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції