ДО ПИТАННЯ ПРО ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД БІОГРАФІЇ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ К. Ф. ОЛЬШАНСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МУЗЕЙ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ К. Ф. ОЛЬШАНСЬКОГО")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Колегіум
Анотація
В статті розглядається історія родини Ольшанських і довоєнний період біографії Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського. Проаналізовано етапи довоєнної біографії в контексті історії дитинства, усної історії, історії повсякденності, визначено особливості формування характеру, лідерських якостей, що привели в подальшому до командування Миколаївським морським десантом. У дослідженні використані джерела краєзнавчого характеру: матеріали експозиції та фондів Комунального закладу «Музей Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського» (смт. Приколотне Великобурлуцького району Харківської області). В статье рассматривается история семьи Ольшанских и довоенный период биографии Героя Советского Союза К. Ф. Ольшанского. Проанализированы этапы довоенной биографии в контексте истории детства, устной истории, истории повседневности, определены особенности формирования характера, лидерских качеств, что привели в дальнейшем к командованию Николаевским морским десантом. В исследовании использованы источники краеведческого характера: материалы экспозиции и фондов коммунального учреждения «Музей Героя Советского Союза К. Ф. Ольшанского»(пгт. Приколотное Великобурлукского района Харьковской области). The article deals with the history of the Olshanskys family and the prewar period of the biography of K.F. Olshanskiy, Hero of the Soviet Union. The stages of his pre-war biography in the context of childhood history, oral history, history of everyday life are analyzed; the peculiarities of character formation and leadership qualities, which later led to the command of the Nikolaev Marines, are defined. The study uses local history sources: materials of the exposition and funds of the municipal institution "Museum of Hero of the Soviet Union K.F. Olshansky" (Prykolotnoe village, Velikoburlukskiy district, Kharkiv region).
Опис
Ключові слова
історія дитинства, історія повсякденності, рід Ольшанських, родинний архів, біографія, история детства, история повседневности, род Ольшанских, семейный архив, биография, childhood history, daily history, the Olshansky’s family, family archive, biography
Цитування
Ямпольська Л. М. До питання про довоєнний період біографії Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського (за матеріалами Комунального закладу "Музей Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського") / Л. М. Ямпольська // Краєзнавство і учитель – 2021 : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 31 бер. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2021. – С. 57–59.