ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОТИРІЧ І КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ, ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано протиріччя і конфлікти у педагогічній взаємодії. Конфлікт у навчальній взаємодії – це явище, яке виникає внаслідок відмінностей у поглядах та інтересах між учнями, викладачами та іншими зацікавленими сторонами. Усвідомлення наявності суперечностей і конфліктів у навчальному процесі дуже важливе для ефективної виховної практики. Зазначено, що розпізнаючи причини та етапи конфліктів і застосовуючи ефективні стратегії вирішення, педагоги можуть створити більш комфортне навчальне середовище та сприяти позитивній взаємодії між учнями та зацікавленими сторонами. The publication analyzes contradictions and conflicts in pedagogical interaction. Conflict in educational interaction is a phenomenon that arises as a result of differences in views and interests between students, teachers and other stakeholders. Awareness of contradictions and conflicts in the educational process is very important for effective educational practice. It is noted that by recognizing the causes and stages of conflicts and applying effective resolution strategies, educators can create a more comfortable learning environment and promote positive interaction between students and stakeholders.
Опис
Ключові слова
освітній процес, конфлікти, педагогічна взаємодія, студентські роботи, educational process, conflicts, pedagogical interaction, student works
Цитування
Григоренко Б. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх попередження та вирішення / Б. Григоренко // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 34.