ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації схарактеризовано діяльність громадських організацій щодо надання безоплатної правової допомоги в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано досвід країн Європейського Союзу щодо порядку, підстав та державних гарантій надання безоплатної правової допомоги, зазначено, що цей інститут має уніфікований характер і чіткі організаційні критерії. Безоплатна правова допомога представлена потужним консультативним сектором, системою покриття витрат на правову допомогу та встановленими стандартами якості надання допомоги у цивільних, адміністративних справах та представництва у кримінальному процесі, спираючись на рекомендації Ради Європи у цій сфері. The publication describes the activities of of NGOs in providing free legal aid in the countries of the of the European Union. The experience of the EU countries is analysed. of the European Union on the procedure, grounds and state guarantees for the provision of free legal aid, and it is noted that this institution has a unified character and clear organisational criteria. Free legal aid is represented by a strong advisory sector, a system for covering the costs of legal aid and established quality standards for the provision of assistance in civil and administrative cases and representation in criminal proceedings, based on the Council of Europe's recommendations in this area.
Опис
Ключові слова
правова допомога, громадські організації, Європейський Союз, legal aid, public organisations, European Union
Цитування
Поляков А. О. Діяльність громадських організацій щодо надання безоплатної правової допомоги в країнах Європейського Союзу / А. О. Поляков // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 200–203.