Специфіка добору імен героїв у творах Сашка Дерманського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано функціонування онімів у художньому тексті. У колі читання молодших школярів значне місце займають твори сучасних письменників. Серед них особливо вирізняється поет і прозаїк Сашко Дерманський, чиї твори були гідно відзначені як в Україні, так і за кордоном. У 2023 році він був номінований від України на Меморіальну премію Астрід Ліндгрен (AstridLindgrenMemorialAward (ALMA)). Аналіз творчого процесу Сашка Дерманського дозволяє визначити специфіку його підходу до добору імен для персонажів, глибше проникнути у світ авторської фантазії, краще зрозуміти характер героїв. The article analyzes the functioning of onyms in the literary text. The works of modern writers occupy a significant place in the reading circle of younger schoolchildren. Among them, the poet and novelist Sashko Dermanskyi stands out, whose works have been duly noted both in Ukraine and abroad. In 2023, he was nominated by Ukraine for the Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). The analysis of the creative process of Sashko Dermansky allows us to determine the specifics of his approach to the selection of names for characters, to penetrate deeper into the world of the author's fantasy, and to better understand the character of the heroes.
Опис
Ключові слова
літературне читання, ономікон, художній текст, Дерманський О., студентські роботи, literary reading, onomicon, artistic text, О. Dermanskyi, student works
Цитування
Літкевич Є. Специфіка добору імен героїв у творах Сашка Дерманського / Є. Літкевич // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 41–42.