ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано наукову літературу та обґрунтовано актуальність проблеми здійснення соціально-педагогічної роботи з розвитку резилієнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, розкрито її суть та особливості, наведено модель комплексної соціально-педагогічної роботи з розвитку резилієнтності підлітків у закладі загальної середньої освіти. The article analyzes the scientific literature and substantiates the relevance of the problem of implementing socio-pedagogical work on the development of resilience of teenagers in institutions of general secondary education in the conditions of martial law, reveals its essence and features, provides a model of complex socio-pedagogical work on the development of resilience of teenagers in institutions of general secondary education.
Опис
Ключові слова
підлітки, соціально-педагогічна робота, резилієнтність, заклад загальної середньої освіти, модель, teenagers, socio-pedagogical work, resilience, institution of general secondary education, model
Цитування
Потьомкіна А. І. Теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи з розвитку резилієнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти / А. І. Потьомкіна, В. В. Костіна // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 69–77.