Соціально-педагогічна діяльність з адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ IV рівня акредитації засобами дозвілля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ IV рівня акредитації засобами дозвілля. Обоснована социально-педагогическая деятельность по адаптации студентов к условиям обучения в высших учебных заведениях IV уровня аккредитации средствами досуга.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, адаптація, вищі навчальні заклади, студенти, умови навчання, дозвілля, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, адаптация, высшие учебные заведения, студенты, условия обучения, досуг, студенческие работы, social and pedagogical activity, adaptation, higher educational institutions, students, conditions of study, leisure, student work
Цитування
Трофимець О. С. Соціально-педагогічна діяльність з адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ IV рівня акредитації засобами дозвілля / О. С. Трофимець // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 47.