СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Запорізька політехніка»
Анотація
В статті розглянуто соціальні послуги на допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні. Соціальна робота, згідно чинному в Україні законодавству про соціальну роботу, це – професійна діяльність, спрямована на запобігання, мінімізацію негативних наслідків та подолання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді, посилення їх здатності до реалізації власного життєвого потенціалу. Соціальна робота як дієва служба допомоги вирішує проблеми забезпечення соціальних умов реалізації прав людини. Причинами її актуалізації в теперішній воєнний стан є те, що: більше населення внаслідок війни потребує на соціальні послуги як на соціальні гарантії якості життя, особливо потребують соціальної допомоги внутрішньо переміщені особи, які залишили домівки і позбавлені необхідного для життя, задоволення базових потреб в умовах воєнного стану. The article discusses social services to help internally displaced persons in Ukraine. Social work, according to the current legislation on social work in Ukraine, is professional activity aimed at preventing, minimizing negative consequences and overcoming difficult life circumstances of families, children and youth, strengthening their ability to to realize their life potential. Social work as an effective assistance service solves the problems of ensuring social conditions for the realization of of human rights. The reasons for its actualization in the current martial law are the following: more people as a result of the war, more people need social services as social guarantees of quality of life, especially internally displaced persons who have left their homes and are deprived of the necessities of life and basic needs under martial law need social assistance.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, внутрішньо переміщені особи, военний стан, соціальні послуги, соціальний захист, social work, internally displaced persons, martial law, social services, social protection
Цитування
Недря К. М. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами в Україні / К. М. Недря, І. М. Трубавіна, О. Ю. Чередниченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі [Електронне видання] : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 2 листоп. 2022 р. – Запоріжжя, 2022. – С. 40–43.