Феміністична проблематика малої прози Лесі Українки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було розкрито особливості феміністичної проблематики малої прози Лесі Українки. У дослідженні аналізується феномен жіночності у малій прозі Лесі Українки; осмислюються проблеми жіноцтва у контексті жіночого письменства, а саме на прикладі творів Лесі Українки. В данной статье автором было раскрыто особенности феминистской проблематики малой прозы Леси Украинки. В исследовании анализируется феномен женственности в малой прозе Леси Украинки; осмысливаются проблемы женщин в контексте женской литературы, а именно на примере произведений Леси Украинки. In this article, the author has revealed the features of the feminist perspective of Lesya Ukrainka's small prose. The study analyzes the phenomenon of femininity in the short prose of Lesia Ukrainka; the problems of women are comprehended in the context of women's literature, namely by the example of the works of Lesia Ukrainka.
Опис
Ключові слова
український фемінізм, мала проза, Українка Леся, жінки, украинский феминизм, малая проза, Украинка Леся, женщины, ukrainian feminism, small prose, Ukrainka Lesya, women
Цитування
Жилівостова І. Д. Феміністична проблематика малої прози Лесі Українки / І. Д. Жилівостова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 43–44.